Да подарим надежда Archive

  • Когато един малък ангел се е приземил на земята без криле,сме задължени да му помогнем, за да продължи своя полет! Нека помогнем на това прекрасно създание да оздравее. Жалко е,... 0

    Едно ангелче се нуждае от криле

    Когато един малък ангел се е приземил на земята без криле,сме задължени да му помогнем, за да продължи своя полет! Нека помогнем на това прекрасно създание да оздравее. Жалко е,...

    Continue Reading